Udskriv

Fællesrådet

Statue - i Trige foran Bjørnshøj centretFællesrådet blev dannet i 1995 på baggrund af opfordring fra Århus Kommune. Fællesrådet er første led i kommunikationen mellem Århus Kommune og lokalområdet. Fællesrådet er således en paraplyorganisation for områdets foreninger og nævn.

Vi arbejder med byens udvikling og varetager borgernes interesser i forhold til Århus Kommune.

Senest har vores arbejde omhandlet byfornyelsesprojekterne som du kan læse mere om underbyfornyelsen.

Fremover vil rådets arbejde fokusere på Triges udvikling - især med servicefunktioner såsom udvidede indkøbsfaciliteter og den offentlige transport.

Vores vision i fællesrådet er at gøre Trige og Ølsted til endnu mere attraktive steder at bo ved hjælp af løbende udvikling af byen.